Xem thông tin liên hệ trong Thông tin sản phẩm

Danh mục sản phẩm
Chứng chỉ
Quảng cáo
Cầu dao
Cầu dao: Cầu dao hộp
Model:
Công suất:
Giá: 0
Ngày đăng: 24-11-2010 15:17
Yahoo:
Thành viên: Rao vặt(Gửi tin nhắn)
Địa chỉ: Liên hệ
Tên: Rao vặt
Công ty: Xem thông tin liên hệ trong Thông tin sản phẩm
Địa chỉ: Liên hệ-Hà Nội
Điện thoại: Thông tin SP
Fax:
Email: contact@giacavattu.com
Giới thiệu chung:

Ðiện thoại:

04.33838 033 - 33838 527 - 33838 181

Fax:

04.33838 405 – 33839 221

Email:

dvkhvinakip@gmail.com

Website:

vinakip.vn

Stt Tên sản phẩm
1 Cầu dao kiểu hở 3P 1600A
2 Cầu dao kiểu hở 3P 1000A
3 Cầu dao kiểu hở 3P 800A
4 Cầu dao kiểu hở 3P 600A
5 Cầu dao kiểu hở 3P 400A
6 Cầu dao kiểu hở 3P 250A
7 Cầu dao kiểu hở 3P 200A
8 Cầu dao kiểu hở 3P 150A
9 Cầu dao kiểu hở 3P - 60A, 100A
10 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 1000A
11 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 800A
12 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 630A
13 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 500A
14 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 400A
15 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 300A
16 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 250A
17 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 200A
18 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 150A
19 Cầu dao hộp 3P - 1N - ĐCN - 100A
20 CDH 3 pha 4 cực 2N - 3000A
21 CDH 3 pha 4 cực 2N - 2500A
22 CDH 3 pha 4 cực 2N - 2000A
23 CDH 3 pha 4 cực 2N - 1600A
24 CDH 3 pha 4 cực 2N - 1200A
25 CDH 3 pha 4 cực 2N - 1000A
26 CDH 3 pha 4 cực 2N - 800A
27 CDH 3 pha 4 cực 2N - 630A
28 CDH 3 pha 4 cực 1N - 630A
29 CDH 3 pha 4 cực 2N - 500A
30 CDH 3 pha 4 cực 1N - 500A
31 CDH 3 pha 4 cực 2N - 400A
32 CDH 3 pha 4 cực 1N - 400A
33 CDH 3 pha 4 cực 2N - 300A
34 CDH 3 pha 4 cực 1N - 300A
35 CDH 3 pha 4 cực 2N - 250A
36 CDH 3 pha 4 cực 1N - 250A
37 CDH 3 pha 4 cực 2N - 200A
38 CDH 3 pha 4 cực 1N - 200A
39 CDH 3 pha 4 cực 2N - 150A
40 CDH 3 pha 4 cực 1N - 150A
41 CDH 3 pha 4 cực 2N - 100A
42 CDH 3 pha 4 cực 1N - 100A
43 Cầu dao hộp 3P - 2N - 3000A
44 Cầu dao hộp 3P - 2N - 2500A
45 Cầu dao hộp 3P - 2N - 2000A
46 Cầu dao hộp 3P - 2N - 1600A
47 Cầu dao hộp 3P - 2N - 1200A
48 Cầu dao hộp 3P - 2N - 1000A
49 Cầu dao hộp 3P - 1N - 1000A
50 Cầu dao hộp 3P - 2N - 800A
51 Cầu dao hộp 3P - 1N - 800A
52 Cầu dao hộp 3P - 2N - 630A
53 Cầu dao hộp 3P - 1N - 630A
54 Cầu dao hộp 3P - 1N - 500A
55 Cầu dao hộp 3P - 2N - 400A
56 Cầu dao hộp 3P - 1N - 400A
57 Cầu dao hộp 3P - 1N - 300A
58 Cầu dao hộp 3P - 2N - 250A
59 Cầu dao hộp 3P - 1N - 250A
60 Cầu dao hộp 3P - 2N - 200A