Nút ấn, đèn báo, dừng khẩn, chuyển mạch
Nút ấn, đèn báo, dừng khẩn, chuyển mạch : Nút ấn, đèn báo, dùng khẩn, chuyển mạch Hanyoung
Model: AR, CR, QR, SR
Công suất:
Giá: 0
Ngày đăng: 17-07-2012 09:35
Yahoo:
Thành viên: (Gửi tin nhắn)
Địa chỉ:
Tên:
Công ty:
Địa chỉ: -Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giới thiệu chung:

9.1 Đèn báo

Kích thước: Ф22mm, Ф25mm, Ф16mm

Chủng loại: Tiếp điểm rời thân, loại nhỏ gọn (Tiếp điểm có trong thân thiết bị)

Loại mặt: Phẳng, có vành, phủ cao su bảo vệ

Điện áp: 6VDC, 12VDC, 24VDC, 24VDC LED, 110VAC, 220VAC

Màu: Red, Yellow, White, Green, Blue

9.2 Nút nhấn

Dạng mặt ngoài: Phẳng, nồi, phủ cao su, che 1 nửa, che toàn bộ

Kiểu điều khiển: Nhấn tự nhả, nhấn giữ

Tiếp điểm: 01 NO, 01NC, 01NO+01NC, 02 NO, 02NC

Kích thước: Ф22mm, Ф25mm, vuông 16mm

Chủng loại: Tiếp điểm rời thân, loại nhỏ gọn (Tiếp điểm có trong thân thiết bị), có đèn, không đèn

Loại mặt: Phẳng, có vành bảo vệ

Điện áp: 6VDC, 12VDC, 24VDC, 24VDC LED, 110VAC, 220VAC

Màu: Red, Yellow, White, Green, Blue

9.3 Chuyển mạch

Dạng mặt ngoài: Loại tiêu chuẩn, cần dài, gặt bằng tay

Số vị trí: 2, 3 vị trí (có hoặc không có reset), cần dài

Tiếp điểm: 01 NO, 01NC, 01NO+01NC, 02 NO, 02NC

Chủng loại: Có đèn, không đèn

Điện áp (đối với loại có đèn): 110VAC, 220VAC, 12VDC, 6VDC, 24VDC, 24VDC LED

9.4 Nút dừng khẩn

Kích thước: Ф30,40,47,60,75

Chế độ vận hành: Momentary, push lock pull, push lock pull reset, push lock pull key

Tiếp điểm: 01 NO, 01NC, 01NO+01NC, 02 NO, 02NC

Chủng loại: có đèn, không đèn

Màu: Đỏ, vàng, xanh, đen