Motor bước và bộ điều khiển
Motor bước và bộ điều khiển: Bộ điều khiển MD2U-ID20
Model:
Công suất:
Giá: 0
Ngày đăng: 13-04-2012 10:39
Yahoo:
Thành viên: (Gửi tin nhắn)
Địa chỉ:
Tên:
Công ty:
Địa chỉ: -Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giới thiệu chung:

Các đặc tính khác:

  • Có thể chỉnh Tốc độ RUN cố định bằng cách sử dụng điện áp ngoài và bộ điều chỉnh

  • Có thể chỉnh thời gian tăng ACC(tăng tốc) và DEC(giảm tốc)

  • Có thể điều chỉnh chức năng giảm tốc bởi dòng điện dừng

  • Có thể kết nối 2 motor song song chạy đồng bộ nha (Nhưng phải sử dụng trên cùng một thiết bị với dòng 1A pha)

  • Có thể nhận biết tốc độ thấp và momen quay lớn mà không cần bánh răng truyền động

  • Có nhiều ứng dụng động cơ bước 2 pha với sự tiết kiệm chi phí và kích thước gọn

  • Vận hành đơn giản với Switch và bộ điều chỉnh

  • Rung động thấp nhờ hoạt động vi bước

  • Nguồn cấp: 20-35VDC